Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY tại Đồ Đồng Việt

Thương hiệu: OEM_ | Xem thêm Vật phẩm thờ cúng Thương hiệu OEM_ 

Mô tả ngắn về Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY tại Đồ Đồng Việt

Brand New and High Quality. Material: Wood. 20/21/27 positions floss card, holds up more floss and keep your threads tangle-free. Carve patterns to make your thread holder look unique. Spend less time sort out your threads, meet your daily needs
: Còn hàng
: Shopee
39,000 ₫ 39,000 ₫
** Quét mã QR bằng Zalo để mua trên điện thoại

Giới thiệu Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY tại Đồ Đồng Việt

Brand New and High QualityGiá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY
Type: Cross Stitch Accessories
Material: WoodGiá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY
Pattern: Raccoon, Whale, Dachshund Dog
20/21/27 positions floss card, holds up more floss and keep your threads tangle-free. It will be easier to find the line you need, make it easier for you to take care of and use your line. Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY
Carve patterns to make your thread holder look unique.
Using wood material, is durable, economical, practical and not afraid of fracture, can be used repeatedly. Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY
Spend less time sort out your threads, meet your daily needs.
Package Inxlude:1 x Floss OrganizersGiá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY

Chi Tiết Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY

Biểu đồ giá của Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY trong 30 ngày

Biểu đồ giá của Giá đỡ cuộn chỉ thêu tranh chữ thập bằng gỗ DIY từ ngày 21-02-2023 - 23-03-2023