Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10) tại Đồ Đồng Việt

Thương hiệu: OEM_ | Xem thêm Vật phẩm thờ cúng Thương hiệu OEM_ 

Mô tả ngắn về Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10) tại Đồ Đồng Việt

Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10). Diode 6A (MIC 6A 1000V) - 6A10. Hotline: 0905947107
: Còn hàng
: Shopee
1,300 ₫ 1,300 ₫
** Quét mã QR bằng Zalo để mua trên điện thoại

Giới thiệu Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10) tại Đồ Đồng Việt

Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10)Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10)
- Diode 3A 1N5408 (MIC 3A 1000V)
- Diode 6A (MIC 6A 1000V) - 6A10
- Diode 10A 1000V (MIC 10A10)

#linhkiendientu#linhkiendientu#phukiendientu#linhkien#linhkien024#linhkienlammach#lammachthucong#vongbi#vongbi608#daunoikhi#noikhiren#daunoikhiren#linhkiendientu
Hotline: 0905947107
Website: https://dqtechshop.com

Chi Tiết Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10)

Biểu đồ giá của Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10) trong 30 ngày

Biểu đồ giá của Diode 3A - 6A - 10A 1000V (MIC 3A10, 6A10, 10A10) từ ngày 22-02-2023 - 24-03-2023