Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc tại Đồ Đồng Việt

Thương hiệu: OEM_ | Xem thêm Phong thủy & Đồ dùng tôn giáo Thương hiệu OEM_ 

Mô tả ngắn về Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc tại Đồ Đồng Việt

CÔNG ĐỨC BẢO KHIẾP ẤN XÁ LỢI ĐÀ RA NI. Nếu có người đến nơi tháp để cầu phước, họ mang theo một nén hương hay một cành hoa để cúng dường, lễ bái, và đi vòng bên phải, thì do bởi công đức ấy:. Phú quý trường thọ, không mong tự tăng. Oán niệm bùa chú, không diệt tự
: Còn hàng
: Shopee
150,000 ₫ 150,000 ₫
** Quét mã QR bằng Zalo để mua trên điện thoại

Giới thiệu Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc tại Đồ Đồng Việt

CÔNG ĐỨC BẢO KHIẾP ẤN XÁ LỢI ĐÀ RA NIDây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc
Vào thời Mạt Pháp, trong bốn chúng đệ tử, hoặc thiện nam tín nữ nào, nếu có ai vì Đạo vô thượng mà tận lực tạo tháp và an trí thần chú ( Bảo Khiếp Ấn Xá Lợi Đà La Ni), thì công đức có được sẽ chẳng thể nào nói hết.

Nếu có người đến nơi tháp để cầu phước, họ mang theo một nén hương hay một cành hoa để cúng dường, lễ bái, và đi vòng bên phải, thì do bởi công đức ấy:

- Quan vị vinh hiển, không cầu tự đến.
- Phú quý trường thọ, không mong tự tăng.
- Oan gia giặc cướp, không đánh tự bại.
- Oán niệm bùa chú, không diệt tự lui.Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc
- Dịch bệnh tà khí, không trừ tự lánh.
- Chồng hiền vợ thảo, không cầu tự được.
- Trai hiền gái xinh, không mong tự sanh.
- Tất cả sở nguyện, tùy ý mãn túc.Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc

Nếu có quạ, diều hâu, chim sẻ, chim kiêu, tu hú, bồ câu, cú mèo, chó sói, dã can, ruồi, muỗi, kiến, hay những loài trùng khác, mà chỉ tạm đến dưới bóng của tháp hoặc giẫm lên cỏ nơi đó, thì nghiệp chướng liền được tồi phá và chúng sẽ nhận biết vô minh. Chúng sẽ hốt nhiên vào nhà của Phật và tùy ý tiếp lãnh Pháp tài. Huống nữa là có người nào thấy tháp, nghe tiếng chuông, nghe tên danh, hay ở dưới bóng của tháp, thì tội chướng của họ thảy diệt trừ, ước mong như ý, hiện đời an ổn, và khi chết sẽ sanh về Thế giới Cực Lạc.

Nếu có người tùy theo khả năng mà lấy cục bùn lấp vào chỗ gạch vỡ, hoặc cầm một hòn đá nhỏ kê vào chỗ tháp đang bị nghiêng, do bởi công đức này, họ sẽ được tăng phước diên thọ. Sau khi mạng chung, người ấy sẽ sanh làm vua Chuyển Luân.Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc
( BẢO KHIẾP ẤN XÁ LỢI ĐÀ LA NI KINH)

Chú Lăng Nghiêm:
- không bị các thứ độc làm hại, thoát mọi sợ hãi, tránh bùa ngãi vong quỷ hại người, luôn được hộ pháp theo bảo vệ. Người luôn cung kính tin giữ thần chú này thì kiếp kiếp chẳng sinh vào chỗ nghèo nàn hèn hạ, thường được sinh ra nơi thiện lành cùng chư Phật để tu tập. Tiêu trừ nghiệp chướng lần lần, trí tuệ tăng trưởng, người phụ nữ muốn cầu con thì đeo chú này hàng ngày cung kính sẽ cầu được con trai con gái có phước đức trí tuệ. Cầu được thọ mạng dài lâu, phước báo, thân hình xinh đẹp ... Nơi có chú này thì quanh vùng mưa thuận gió hoà, các tai nạn dần dần tiêu diệt, ngũ cốc được mùa, các tai nạn do ác tinh gây ra sẽ không xuất hiện, ngủ an không gặp ác mộng. Thần chú này bảo hộ người mới vào đạo không bị tà ma, oan gia quấy phá .”Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc

Chi Tiết Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc

Tên tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất Đang cập nhật
Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất Đang cập nhật
Hạn bảo hành Không bảo hành
Loại bảo hành Không bảo hành
Tôn giáo Phật giáo
Bộ sưu tầm đồ cổ Không
Chất liệu Đá liuli nhân tạo
Xuất xứ Chữ Phạn

Biểu đồ giá của Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc trong 30 ngày

Biểu đồ giá của Dây chuyền Lăng Nghiêm Omani Bảo Kiếp Ấn Đại Tuỳ Cầu Tức Đắc từ ngày 21-02-2023 - 23-03-2023