Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường] tại Đồ Đồng Việt

Thương hiệu: OEM | Xem thêm Phong thủy & Đồ dùng tôn giáo Thương hiệu OEM 

Mô tả ngắn về Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường] tại Đồ Đồng Việt

Kích Thước : 16cm. Chất Liệu : Đồng cao cấp cẩn đá san hô và thạch lam. Bát cát tường gồm: Lọng Bảo Cái, Song Ngư, Bình Báu, Hoa Sen, Tù Và, Kết Thắt Vô Tận, Tràng Phan Chiến Thắng và Bánh Xe Pháp Luân. Một mục đích khác là hoàn thiện sự tích lũy công đức. Ví dụ, khi
: Còn hàng
: Shopee
7,965,000 ₫ 7,965,000 ₫
** Quét mã QR bằng Zalo để mua trên điện thoại

Giới thiệu Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường] tại Đồ Đồng Việt

Kích Thước : 16cm Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường]
Trọng Lượng : 3kg6
Chất Liệu : Đồng cao cấp cẩn đá san hô và thạch lam.
Tương truyền, bát cát tường là vật phẩm chư Thiên cúng dường Đức Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế và sau đó được dùng để chạm khắc lên các vật thờ, cúng, tượng, tranh vẽ để cúng Phật. Bát cát tường gồm: Lọng Bảo Cái, Song Ngư, Bình Báu, Hoa Sen, Tù Và, Kết Thắt Vô Tận, Tràng Phan Chiến Thắng và Bánh Xe Pháp Luân.Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường]
Mục đích của việc cúng dường Mạn- đà-la là tiêu diệt bám chấp vào cái tôi. Một mục đích khác là hoàn thiện sự tích lũy công đức. Bất cứ hành động cho đi nào cũng là một sự cúng dường, không chỉ là đối tượng được cho đi, mà còn là nỗ lực để tạo ra đối tượng đó. Ví dụ, khi cho đi một ngòn đèn bơ, bạn cúng dường không chỉ hành động đốt bấc đèn, mà còn là công việc bạn làm để có bơ hay dầu, cũng như tạo ra ống, cung cấp kim loại để tạo thành ống đó và nhiều việc khác. Nguyên tắc này áp dụng cho cả các kiểu cúng dường khác. Về cơ bản, tất cả năng lượng đó là cái tạo ra công đức.
#Vatphammattongkimcuonghylac #Phapkhimattongkimcangthua #Phapkhimattongkimcuongthua #mandala #docungduong #tuongTayTang #channen #Chanden #kinhluandien #maliluan #bantho #kimcang #mattong #dzi #thienchauTayTang #catmandala #chuongxoay #chuonglac #chuongchuy #Chuongchay #chuongfullmoon #chuykimcang #Chaykimcang #nhanmani #Quanamtuthu #Quanam #Ducvanthu #Zambala #Thantai #Ducphatthichca #Buddha #Ducphatduocsu #Ducphatadida #Taraxanh #Greentara#tontuong #Tuongphatmattong #Tuongphat #phapkhi #Dotho #tranhthangka #trangchuoi #Newdzi #Duc_lien_hoa_sanh #Lien_hoa_sanh #Bao_binh #Chieu_tai

Chi Tiết Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường]

Biểu đồ giá của Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường] trong 30 ngày

Biểu đồ giá của Bộ Bát Cát Tường Bộ Tám Món Cát Tường Bộ 8 Món Cúng Dường Bộ Bát Cát Tường 16Cm Tây Tạng [Pháp Khí Cát Tường] từ ngày 02-09-2023 - 02-10-2023