Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý tại Đồ Đồng Việt

Thương hiệu: OEM_ | Xem thêm Vật phẩm thờ cúng Thương hiệu OEM_ 

Mô tả ngắn về Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý tại Đồ Đồng Việt

Material: PVC Sticker. Package: With Bubble Envelope Bag Packaging. My sticker PVC material:viscosity,waterproof,no adhesive residue. Each sticker is the owner cherished. Place your order now, Having Fun!
: Còn hàng
: Shopee
24,429 ₫ 24,429 ₫
** Quét mã QR bằng Zalo để mua trên điện thoại

Giới thiệu Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý tại Đồ Đồng Việt

Description:
Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý
Material: PVC Sticker
Size: 5—12cm
Package: With Bubble Envelope Bag Packaging
Special Note:
Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý
1.My sticker PVC material:viscosity,waterproof,no adhesive residue.
2.Our stickers printing solutions using color and precision better than bulk printing of stickers,far higher than the cost of materials and time-volume printing.
3.Each sticker is the owner cherished.
Package include: 50*stickers
Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý
Place your order now, Having Fun!Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý

Chi Tiết Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý

Biểu đồ giá của Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý trong 30 ngày

Biểu đồ giá của Bộ 50 Miếng Dán Hình Gấu Graffiti Vui Nhộn Trang Trí Laptop / Guitar / Ván Trượt / Hành Lý từ ngày 25-02-2023 - 27-03-2023